Slider
CENNIK
PŁYWALNA MIEJSKA W GOSTYNINIE

Wejście indywidualne
1 godzina zegarowa (60 minut)

Dni robocze

Godz. 7:00 – 17:00

Normalny

10.00 zł.

Ulgowy*

6,00 zł

Godz. 17:00 – 22:00

Normalny

14,00 zł – w cenie biletu sauna

Ulgowy*

8,00 zł – w cenie biletu sauna

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%).


 Sobota, niedziela, święta

Godz. 7:00 – 17:00

Normalny

11,00 zł

Ulgowy*

6,00 zł

Godz. 17:00 – 22:00

Normalny

15,00 zł

Ulgowy*

8,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%).


Następna rozpoczęta godzina

Normalny 0,20 zł/min
Ulgowy* 0,10 zł/min

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)


Bilet instruktorski**
1 godzina zegarowa (60 min.)

Bilet instruktorski ** 5,00 zł.

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)


Wejście grupowe dla dzieci z opiekunami
1 godzina zegarowa (60 minut)

Szkoły z terenu Gminy Miasta Gostynina

Godz. 7:00 – 17:00 3,00 zł od dziecka
Godz. 17:00 – 22:00 3,50 zł od dziecka

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)


Szkoły z poza terenu Gminy Miasta Gostynina

Godz. 7:00 – 17:00 3,50 zł od dziecka
Godz. 17:00 – 22:00 4,00 zł od dziecka

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)

Jeden opiekun dla grupy 10 osobowej – GRATIS


Karnety

Cena karnetu Liczba godzin
w karnecie
do wykorzystania
Okres ważności karnetu
45,00 zł 5 30 dni
90,00 zł 10 60 dni
180,00 zł 20 90 dni

Ceny karnetów zawierają podatek VAT (8%)


Karnety ulgowe

(dzieci, młodzież szkolna, studenci do 26 roku życia, emeryci)

Cena karnetu Liczba godzin
w karnecie
do wykorzystania
Okres ważności karnetu
55,00 zł 10 60 dni
100,00 zł 20 180 dni

 

Ceny karnetów zawierają podatek VAT (8%)

Osoby posiadające karnet upoważnione są do korzystania z sauny w godzinach funkcjonowania.


Bilet rodzinny ( 2 osoby dorosłe wraz z 1 lub 2 dzieci do 12 lat )
1 godzina zegarowa (60 minut)

Godz. 7:00 – 17:00 22,00 zł bez sauny
Godz. 17:00 – 22:00 30,00 zł z sauną

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)
Następna rozpoczęta godzina – 0,20 zł/min (w tym 8% VAT)

 


Bilet dla posiadacza Kary Dużej Rodziny

Godz. 7:00 – 22:00

Dorośli 5,00 zł

Dzieci 3,00 zł

Czas obowiązywania biletu 60 min.

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)
Następna rozpoczęta godzina – 0,20 zł/min (w tym 8% VAT)


Wynajęcie toru basenu(dla max. 6 osób)

1 godzina zegarowa (60 minut)

Wynajęcie toru 60,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)


Solarium

1 minuta 1.70 zł
Karnet 120 minut 170.00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)


Sauna

Jednorazowe wejście (10 min) 5,00 zł
Następna minuta 0,50 zł/min.
Karnet 120 minut 50,00 zł
Karnet 240 minut 90,00 zł

Ceny biletów zawierają podatek VAT (8%)

Sauna czynna codziennie, w godz. 17:00 – 22:00

 

* Bilety i karnety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej, studentom do 26. roku życia, emerytom – za okazaniem właściwej legitymacji.

Renciści, osoby niepełnosprawne oraz kombatanci RP i B.W.P. z terenu miasta Gostynina wejście bezpłatne za okazaniem właściwej legitymacji.

**Bilet instruktorski przysługuje osobom, które podpisały stosowną umowę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

 


MIEJSKA HALA SPORTOWA (ul. Kutnowska 7)
Gry indywidualne – tenis ziemny 45,00 zł/godz.
Grupy zorganizowane – gry zespołowe 65,00 zł/godz.
Grupy zorganizowane placówek oświatowych
z terenu miasta Gostynina
(zajęcia Kultury Fizycznej – Gimnazjum Nr 1)
50,00 zł/godz.
Grupy zorganizowane stowarzyszeń sportowych z terenu miasta Gostynina 55,00 zł/godz.

Organizacja imprez zleconych (kulturalno-estradowe)

80,00 zł/godz.

Ceny biletów i karnetów za korzystanie z hali zawierają podatek VAT (8%).

HALA SPORTOWA ( ul. Wojska Polskiego 23 )
Wynajem hali 45,00 zł/godz.

Ceny biletów i karnetów za korzystanie z hali zawierają podatek VAT (8%).

PŁYTA PIŁKARSKA (ul. Sportowa 1)

Korzystanie z boiska trawiastego wraz z szatniami
na rozegranie meczu

600,00 zł

Cena zawierają podatek VAT (8%).

TRENINGOWE BOISKO PIŁKARSKIE O NAWIERZCHNI SYNTETYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SANITARNO-SZATNIOWYM (ul. Sportowa 1)

Udostępnienie boiska

Udostępnienie boiska syntetycznego
bez oświetlenia
200,00 zł / 1 godz.
Udostępnienie boiska syntetycznego
z oświetleniem
300,00 zł / 1 godz.
Udostępnienie połowy boiska
bez oświetlenia
100,00 zł / 1 godz.
Udostępnienie połowy boiska
z oświetleniem
150,00 zł / 1 godz.

Udostępnienie boiska na mecz bez oświetlenia

400,00 zł

Udostępnienie boiska na mecz
z oświetleniem
600,00 zł

Ceny zawierają podatek VAT (8%)

Udostępnienie boiska dla grup zorganizowanych z terenu miasta Gostynina

 

Udostępnienie boiska syntetycznego
bez oświetlenia
100,00 zł / 1 godz.
Udostępnienie boiska syntetycznego
z oświetleniem
150,00 zł / 1 godz.
Udostępnienie połowy boiska
bez oświetlenia
50,00 zł / 1 godz.
Udostępnienie połowy boiska
z oświetleniem
75,00 zł / 1 godz.

Udostępnienie boiska na mecz
bez oświetlenia

200,00 zł

Udostępnienie boiska na mecz
z oświetleniem
300,00 zł

Udostępnienie boiska dla klubów sportowych z terenu miasta Gostynina

 

Ryczałt miesięczny 500,00 zł / 1 miesiąc

Ceny zawierają podatek VAT (8%)

Udostępnienie boiska dla grup szkół podstawowych, przedszkoli z terenu miasta Gostynina – bezpłatnie.

KORTY TENISOWE

Karnet normalny na cały sezon

 700,00 zł

 Karnet ulgowy cały sezon

 400,00 zł

 Karnet normalny miesięczny

 150,00 zł

 Karnet ulgowy miesięczny

100,00 zł

 Bilet normalny/1h

 30,00 zł

 Bilet ulgowy/1h

20,00 zł

 Wynajęcie kortu na cały dzień(8:00-18:00)

 200,00 zł

 Korzystanie ze ścianki

 bezpłatne

Ceny biletów i karnetów za korzystanie z kortu zawierają podatek VAT (8%) .

Karnety i bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej oraz studentom, emerytom i rencistom za okazaniem właściwej legitymacji.
Korty tenisowe są czynne w miesiącach kwiecień - październik (w zależności od warunków atmosferycznych)

WYNAJEM POWIERZCHNI REKLAMOWEJ
NA OGRODZENIU OBIEKTU STADIONU

 Nośnik reklamowy

KWOTA

 Baner – 1 szt. o wymiarach 1m2-1,5m2

 200,00zł + VAT

 Każdy dodatkowy m2 baneru powyżej 1,5m2

 100,00zł + VAT